Emelőgépkezelő és Targoncavezető képzés együtt

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Apave Magyarország Kft.
Képzés bemutatása

OKJ 32 582 02

Nyilvántartásba vételi számok: E-000663/2014/A005 / E-000663/2014/A006

A tanfolyam kihelyezett formában indul!

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgépkezelő (kivéve targonca)) és Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő önjáró emelőberendezésekre.

Főbb témakörök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana
Jelentkezés feltétele - Iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése - Egészségügyi alkalmasság: 1. fokú munkaköri alkalmasság - Egyéb feltétel: a 18. életév betöltése
Helyszín és időzítés
Képzés időtartama Megrendelő igénye szerint
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 59 000 Ft
Díj tartalma Az ár kizárólag az oktatási díjat tartalmazza. További költségek: jegyzetek ára (8.000 Ft), vizsgadíj (70.000 Ft).
Kedvezmények
 • melyiksuli.hu kedvezmény ( 5% )
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Egyéb információk
Címkék emelőgépkezelő, kezelő, targoncavezető, gép, anyagmozgató

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Emelőgépkezelő és Targoncavezető képzés együtt

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!