Erre a tanfolyamra már sajnos nem tudsz jelentkezni! Tekintsd meg hasonló Építő- és anyagmozgató gép kezelő (Targoncavezető) képzésekre vonatkozó ajánlatainkat.

Épí­tő- és anyag­moz­ga­tó gép ke­ze­lő­je (tar­gon­ca­ve­ze­tő) tanfolyam

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Vincotte International Hungary Kft.
Képzés bemutatása

OKJ 32 582 02

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) képzés leírása:

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő önjáró emelőberendezésekre.

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) képzés főbb témakörei:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana

 

Jelentkezés feltétele 8. évfolyam elvégzése, egészségügyi alkalmasság, 18. életév betöltése
Helyszín és időzítés
Képzés indulása 2018. január. 27
Jelentkezési határidő 2018. január 27
Képzési napok és időpontok szom­bat
Képzés időtartama 2 hónap
Képzés helyszíne 1143, Budapest 14. ker.,
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 82 000 Ft
Díj tartalma Az ár tartalmazza: oktatási díj (39.000 Ft), jegyzetköltség (4.000 Ft), vizsgadíj (39.000 Ft). A feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.
Kedvezmények -
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Részletfizetés 2 x 21 500 Ft és 1 x 39 000 Ft
Egyéb információk
Címkék Budapest, targoncavezető

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Épí­tő- és anyag­moz­ga­tó gép ke­ze­lő­je (tar­gon­ca­ve­ze­tő) tanfolyam

További Építő- és anyagmozgató gép kezelő (targoncavezető) képzés ajánlatok

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!