Erre a tanfolyamra már sajnos nem tudsz jelentkezni! Tekintsd meg hasonló Építő- és anyagmozgató gép kezelő (Targoncavezető) képzésekre vonatkozó ajánlatainkat.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) tanfolyam

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Apave Magyarország Kft.
Képzés bemutatása

A tanfolyam kihelyezett formában is indul!

OKJ 32 582 02

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő önjáró emelőberendezésekre.

Főbb témakörök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana
Jelentkezés feltétele 8 általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság: 1. fokú munkaköri alkalmasság, betöltött 18. életév
Helyszín és időzítés
Képzési napok és időpontok szombat
Képzés időtartama 2 hónap
Képzés helyszíne 3526, Miskolc,
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 39 000 Ft
Díj tartalma Az ár az oktatási díjat tartalmazza (39.000 Ft). További költség: vizsgadíj (39.000 Ft), jegyzetek ára (4.500 Ft).
Kedvezmények
 • melyiksuli.hu online jelentkezési kedvezmény ( 5% )
 • Gyakorlati igazolással rendelkezőknek ( 20% )
 • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek ( 10% )
A kedvezmények nem összevonhatók.
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Részletfizetés -
Egyéb információk
Címkék targoncavezető, targonca, Miskolc, anyagmozgató

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) tanfolyam

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!