Erre a tanfolyamra már sajnos nem tudsz jelentkezni! Tekintsd meg hasonló Építő- és anyagmozgató gép kezelő (Targoncavezető) képzésekre vonatkozó ajánlatainkat.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) tanfolyam

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Apave Magyarország Kft.
Képzés bemutatása

A tanfolyam kihelyezett formában is indul!

OKJ 32 582 02

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő önjáró emelőberendezésekre.

Főbb témakörök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana
Jelentkezés feltétele 8 általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság: 1. fokú munkaköri alkalmasság, betöltött 18. életév
Helyszín és időzítés
Képzési napok és időpontok szombat
Képzés időtartama 2 hónap
Képzés helyszíne Az elméleti és gyakorlati foglalkozások szerződött partnereink telephelyein kerülnek megtartásra.
7621, Pécs,
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 39 000 Ft
Díj tartalma Az ár az oktatási díjat tartalmazza (39.000 Ft). További költség: vizsgadíj (39.000 Ft), jegyzetek ára (4.500 Ft).
Kedvezmények
 • melyiksuli.hu online jelentkezési kedvezmény ( 5% )
 • Gyakorlati igazolással rendelkezőknek ( 20% )
 • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek ( 10% )
A kedvezmények nem összevonhatók.
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Részletfizetés -
Egyéb információk
Címkék kezelő, targoncavezető, targonca, Pécs, gép, anyagmozgató

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) tanfolyam

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!