Keresési feltételek: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok > Környezetvédelem, vízgazdálkodás > Környezetvédelmi technikus
Képzés figyelő beállítása

Jelenleg nem található tanfolyam ebben a kategóriában.

Környezetvédelmi technikus tanfolyam, OKJ-s képzés alapján megszerezhető szakképesítés. Elágazások: Energetikai környezetvédő, Hulladékgazdálkodó, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője; Környezetvédelmi méréstechnikus; Nukleáris energetikus, Vízgazdálkodó. Betölthető munkakör, foglalkozás: Környezetvédelmi technikus. Jellemző feladatai: Alkalmazza a szakmai előírásokat; Nyilvántartást vezet; Adatszolgáltatást végez; Részt vesz tervek készítésében; Méréseket végez, értékel; Részt vesz EMAS-rendszer és KIR-rendszer kialakításában, működtetésében; Fenntartási kezelési feladatot lát el; Ellenőrzést tart; Oktatáson, képzésen vesz részt; Kapcsolatot tart; Anyag- és eszközgazdálkodást végez; Hatósági eljárásban közreműködik; Pályázati munkákban vesz részt; Energetikai technológiák üzemeltetésében részt vesz; Energetikai berendezések működtetésében részt vesz; Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, kibocsátásokat; Energetikai és környezetvédelmi számításokat végez; Energetikai és környezetvédelmi méréseket végez és értékel; Hulladékok jellemzőit meghatározza; Hulladékkezelés berendezéseit működteti, irányítja; Üzemeltetési munkákat végez, irányít; Kárelhárítási munkákban részt vesz; Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet; Talajtisztítást végez, irányít; Az üzemi szennyvízkezelés berendezéseit működteti, ellenőrzi; Levegőtisztaság-védelmi berendezéseket működtet, ellenőriz; Termelési hulladékok kezelését végzi, irányítja; Segédberendezéseket üzemeltet, ellenőriz; Átveszi a vizsgálandó mintákat; Előkészíti a mérést, a vizsgálatot; Elvégzi a minták vizsgálatát; Helyszíni méréseket, vizsgálatokat végez; Értékeli a mérési adatokat; Befejező munkákat végez; Nukleáris technológiák üzemeltetésében és működtetésében részt vesz; Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, a környezeti elemek radioaktív terhelését; Állapotértékeléseket készít; Vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik; Vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetésében közreműködik; Közreműködik vízhasznosítási feladatok ellátásában; Ipari vízgazdálkodási feladatokat végez.