Mű­sza­ki rajz ol­va­sás képzés

Szakmai információk
Képzés formája e-learning e-learning
Képesítés típusa / végzettség tanúsítvány
Képzést biztosító intézmény Apave Magyarország Kft.
Képzés bemutatása

A tanfolyam tantermi képzésként, nyílt vagy céghez kihelyezett formában is elérhető.

A kép­zés célja:

A részt­ve­vő­k el­sa­já­tít­ják a mű­sza­ki rajz ké­szí­tés­sel és ol­va­sás­sal kap­cso­la­tos alap­ve­tő in­for­má­ci­ó­kat. A kép­zést azoknak ajánljuk, akik mun­ká­juk so­rán a mű­sza­ki raj­zi szab­vá­nyok­kal dol­goz­nak, fel­vé­te­li váz­la­tot, mű­sza­ki do­ku­men­tá­ci­ót ké­szí­te­nek, ér­tel­mez­nek.

Főbb témakörök:

 • Ve­tü­le­ti (né­ze­ti) áb­rá­zo­lás
 • Áb­rá­zo­lás met­sze­tek­kel
 • Gép­raj­zi egy­sze­rű­sí­té­sek és jel­ké­pes áb­rá­zo­lá­sok
 • Fel­vé­te­li váz­lat
 • Mé­ret­meg­adá­sok a mű­sza­ki raj­zo­kon
 • Fe­lü­le­ti ér­des­ség
 • Tű­ré­sek és il­lesz­té­sek
 • Gép­ele­mek áb­rá­zo­lá­sa
 • Rajz­ol­va­sá­si gya­kor­lat
 • Mű­hely- és össze­ál­lí­tá­si raj­zok
 • Raj­zo­lá­si gya­kor­la­tok
 

A tananyag formátuma:mp4

A KÉP­ZÉS NEM OKJ-S! Si­ke­res vizs­ga ese­tén a részt­ve­vő­k ta­nú­sít­ványt kap­nak.

Jelentkezés feltétele -
Helyszín és időzítés
Képzés indulása 2020. november. 10
Jelentkezési határidő 2020. november 10
Képzési napok és időpontok A megrendelő igénye szerint
Képzés időtartama 2 óra 58 perc
Képzés helyszíne 1143, Budapest 14. ker.,
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 40 000 Ft
Díj tartalma Az oktatási díj 40.000 Ft + Áfa.
Kedvezmények -
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Részletfizetés -
Egyéb információk
Címkék rajz, műszaki

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Mű­sza­ki rajz ol­va­sás képzés

További mű­sza­ki rajz ol­va­sás képzés ajánlatok

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!